Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

Studuj v Litvínově

Nacházíte se: VŠCHT PrahaUniverzitní centrum v Litvínově → Zkušenosti absolventů → Zkušenosti absolventů
iduzel: 27553
idvazba: 35048
šablona: stranka
čas: 17.6.2024 05:36:40
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 27553
idvazba: 35048
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'studuj-v-litvinove.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/profil-absolventa'
iduzel: 27553
path: 1/12984/12985/12988/27560/27553
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zkušenosti absolventů

Lenka Soukupová

Lenka Soukupová

Proč sis zvolila studium chemie a která škola to byla?

Chemie mě bavila od malička. Zlomovým okamžikem byla zřejmě demonstrace elektrolýzy solanky na základní škole, která mě doslova uchvátila J. A když jsme na gymnáziu poprvé zavítali do chemických laboratoří, měla jsem o svém budoucím studiu jasno.

Po gymnáziu jsem se rozhodla studovat Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, konkrétně obor Chemie a chemické technologie.

Co Tě přivedlo do UniCRE?

V rámci studia na VŠCHT jsme měli povinnost absolvovat několik laboratoří. Jedny z nich, směřované na ropu a paliva, se uskutečnily právě v prostorách UniCRE. K výuce těchto laboratoří byla využita řada moderních přístrojů. Právě inovativní myšlení a moderní postoj firmy mě velmi zaujal.

V čem tady spočívá Tvoje práce?

Na pozici výzkumného a vývojového pracovníka spolupracuji na grantových a institucionárních projektech. Nejprve nastuduji danou problematiku z dostupných literárních zdrojů a poté plánuji a provádím především laboratorní testy, souvisejí s právě řešeným tématem. Výsledky z těchto testů vyhodnocuji a nakonec uceluji do výzkumných zpráv.

 

Lucie Šindelářová

Lucie ŠIndelářová

Proč sis zvolila studium chemie a která škola to byla?

Vystudovala jsem vysokou školu chemicko-technologickou obor Chemie a technologie paliv a prostředí. Chemie mě bavila už na střední škole (hlavně tedy laboratorní práce), a proto to pro mě byla jasná volba.

 

Co Tě přivedlo do UniCRE?

V rámci Unicre jsem měřila data do své diplomové práce Stanovení nízkých obsahů síry v uhlovodíkových frakcích metodami destruktivní a nedestruktivní analýzy a poté mi zde byla nabídnuta pracovní pozice.

 

V čem tady spočívá Tvoje práce?

Pracuji zde jako výzkumný a vývojový pracovník v analytické chemii a mám na starosti několik plynových chromatografů, na kterých provádím jak rutinní analýzy vzorků, tak i vývoj nových metod.

 

Luboš Matoušek

Luboš Matoušek

Proč sis zvolil studium chemie a která škola to byla?

Studium chemie jsem si zvolil z toho důvodu, že poptávka po "chemicky" vzdělaných lidech roste a mladí lidé nechtějí chemii studovat, nebo se jí bojí. Vlastně obecně technické obory moc netáhnou, což je způsobeno nejspíš jejich náročností. Mladí lidé si zkrátka zvolí to nejmenší zlo, které vidí ve studiu ekonomických a humanitních oborů. Mě ale už na gymnáziu nejvíce zajímaly předměty technického směru (fyzika, matematika a chemie). Po dokončení gymnázia jsem věděl, že budu studovat obor s technickým zaměřením. Vybral jsem si ČVUT FEL a VŠCHT FCHT. Po roce studia jsem zjistil, že k chemii mám blíž, a studium na elektrotechnické fakultě na ČVUT jsem ukončil a pokračoval ve studiu na fakultě chemických technologií na VŠCHT Praha v bakalářském studiu. Dále jsem pokračoval v magisterském studiu na fakultě technologie ochrany prostředí, kde jsem si zvolil obor zabývající se technologií paliv.

Co Tě přivedlo do UniCRE?

Myslím, že někdy ve 3. ročníku studia na VŠ, když jsem zpracovával bakalářkou práci, jsem si řekl, že bych chtěl v budoucnu pracovat ve výzkumu. UniCRE proto byla dobrá volba, jelikož je to nové moderní výzkumné pracoviště, které se navíc orientuje na průmyslovou výrobu v Chemparku. Navíc v navazujícím magisterském oboru jsem měl možnost v rámci studia si toto výzkumné centrum projít takřka laboratoř po laboratoři a v 5. ročníku mi bylo umožněno zde vypracovat diplomovou práci.

V čem tady spočívá Tvoje práce?

V UniCRE pracuji na pozici Výzkumný a vývojový pracovník - junior ve středisku průmyslové chemie. Konkrétně se zabývám vývojem nových asfaltových pojiv a výzkumem alternativních surovin pro výrobu asfaltů. Znamená to, že si v prvním kroku nastuduji příslušnou odbornou literaturu k dané problematice. Ve druhém kroku zjistím, zda máme technické možnosti tuto problematiku řešit. Jestliže ano, navrhnu společně po konzultaci s kolegy postup. Poté se společně s laborantkami věnujeme příslušným analýzám. Ve finále pak vyhodnotím výsledky analýz a sepíši zprávu, která obsahuje:

  • Jaká problematika se řešila
  • Proč se tato problematika řešila
  • Jakým způsobem se daná problematika řešila
  • Zhodnocení výsledků

 

Nikola Bringlerová

Nikola Bringlerová

Proč sis zvolila studium chemie a která škola to byla?

Chemie mě lákala již od základní školy, proto bylo studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pouze dalším logickým krokem.

Co Tě přivedlo do UniCRE?

V rámci studia na vysoké škole jsem chtěla získat i odbornou praxi. Výzkumné centrum UniCRE tuto možnost nabízelo a zaujalo mě pestrostí výzkumných aktivit - od analytických metod až po petrochemické a rafinérské procesy, které moje dosavadní znalosti z vysoké školy promítly do praxe.

V čem tady spočívá Tvoje práce?

Rozsah mých činností  je velice různorodý, nicméně nejvíce času trávím v rafinérských laboratořích, kde získávám mnoho cenných znalostí v oblasti hodnocení motorových paliv a topných olejů. Moje práce se ovšem neobejde ani bez administrativních úkonů (zpracovávání výsledků, korekce výzkumných zpráv…). V současné době zastávám pozici Výzkumného a vývojového pracovníka/ Juniora.

Aktualizováno: 6.2.2018 15:18, Autor: Jan Kříž

A BUDOVA A Technická 5, Praha 6
B BUDOVA B Technická 3, Praha 6
C BUDOVA C Studentská 6
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
V Záluží 1
Litvínov 1
436 01 Litvínov
zobrazit plnou verzi