Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

Studuj v Litvínově

iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.2.2018 06:50:26
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemie a chemické technologie

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/2/0 KZ 3
N107033 Historie chemie a materiálů 3/0/0 Zk 4
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105004 Úvod do chemických technologií 2/0/0 Zk 3
N108004 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834008A Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N437005 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 2/0/0 Zk 3
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N413004 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
N834009A Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N409004 Chemicko-inženýrský projekt 0/1/0 KZ 2
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
N105005 Základy počítačových simulací 2/2/0 Z+Zk 5
N105026 Laboratoř anorganické technologie 0/0/0 None 0
N106037 Zpracování odpadů 2/0/0 Zk 3
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
N409003 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
N105005 Základy počítačových simulací 2/2/0 Z+Zk 5
N105026 Laboratoř anorganické technologie 0/0/0 None 0
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
N409003 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N105001 Aplikované chemické procesy 2/1/0 Z+Zk 4
N110006 Strukturní analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N110026 Základy farmakochemie 3/0/0 Zk 5
N111005 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.


A
B
C
1
2
V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01 Litvínov
zobrazit plnou verzi