Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

Studuj v Litvínově

iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.2.2018 06:51:15
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemie a technologie paliv a prostředí

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N215011 Speciální analýza paliv 3/0/0 Zk 5
N251006 Semestrální projekt oboru CHTPP 0/8/0 KZ 5
N444004 Měřicí a řídicí technika 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N215004 Průmyslová maziva 2/0/0 Zk 3
N216009 Plynárenství 3/0/0 Zk 5
N216013 Technologie uhlí 2/0/0 Zk 3
N218017 Speciální separační metody v úpravě vody 3/0/0 Zk 5
N403005 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 2/2/0 Z+Zk 5
N403029 Fyzikální chemie energetických a elektrochemických procesů 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N215014 Laboratoř hodnocení ropných produktů 0/0/6 KZ 4
N216016 Laboratoř plynných paliv 0/0/8 KZ 5
N218011 Seminář a laboratoř analytiky vody 0/8/0 KZ 6
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N218024 Energetika 3/1/0 Z+Zk 6
N963005A Exkurze 0/0/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N111005 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
N215008 Technologie ropy I 3/0/0 Zk 5
N215017 Palivářská a petrochemická zařízení 2/2/0 Z+Zk 5
N216008A Čištění plynu 3/0/0 Zk 5
N216022 Koksárenství 2/1/0 Zk 4
N218018 Radioaktivní odpady 2/0/0 Zk 3
N218021 Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení 3/0/0 Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N215015 Laboratoř technologie ropy I 0/0/8 KZ 5
N216011 Laboratoř tuhých paliv 0/0/8 KZ 5
N218019 Laboratoř analytiky paliv 0/0/6 KZ 4
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N216002 Analytika ovzduší 3/0/0 Zk 5
N240007 Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu 3/0/0 Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 4 z této skupiny )
N215009 Technologie ropy II 2/0/0 Zk 3
N215010 Petrochemie 3/0/0 Zk 5
N215023 Výpočty zařízení chemického průmyslu 1/2/0 Z+Zk 4
N216010 Přeprava a distribuce plynu 1/2/0 Z+Zk 4
N216012 Adsorpční procesy 2/0/0 Z+Zk 3
N216019 Spalování paliv 3/2/0 Z+Zk 6
N216029 Plynná biopaliva 2/0/0 Zk 3
N218009 Technologické výpočty v energetice 2/2/0 Z+Zk 5
N218010 Technická jaderná chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N218014 Energetická zařízení 2/1/0 Z+Zk 4
N218020 Chemie energetických oběhů 3/0/0 Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N215016 Laboratoř technologie ropy II 0/0/8 KZ 5
N216017 Technologická laboratoř 0/0/8 KZ 5
N218012 Laboratoř energetiky 0/0/8 KZ 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

A
B
C
1
2
V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01 Litvínov
zobrazit plnou verzi