Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel

Studuj v Litvínově

Nacházíte se: VŠCHT PrahaUniverzitní centrum v Litvínově → Studuj v Litvínově Záluží → Bakalářské studium v Univerzitním centru VŠCHT Praha – Unipetrol
iduzel: 935
idvazba: 1208
šablona: stranka
čas: 19.10.2018 15:45:37
verze: 4480
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studium v Univerzitním centru VŠCHT Praha – Unipetrol

Obor Alternativní energie a životní prostředí můžete studovat pouze v prezenční formě studia, ostatní nabízené obory umožňují i kombinovanou formu. Pokud chcete studovat obor Alternativní energie a životní prostředí při zaměstnání, kontaktujte pracovníky Univerzitního centra.

Data pro 2019/2020
Alternativní energie a životní prostředí (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Alternativní energie a životní prostředí (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Bakalářský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Alternativní a obnovitelné zdroje poskytují možnost ekologicky šetrného získávání energie. Patří mezi ně především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Využitím obnovitelných a alternativních zdrojů se šetří tradiční neobnovitelné zdroje energie jako např. uhlí, plyn, ropa, které jsou zároveň zdrojem materiálu pro chemický průmysl. Absolventi studijního programu Alternativní energie a životní prostředí jsou odborníky na chemické a energetické zpracování a využití jak tradičních (uhlí, zemní plyn, ropa), tak obnovitelných zdrojů energie a využití alternativních paliv v dopravě. Své znalosti jsou schopni uplatňovat s úzkou vazbou na ochranu prostředí a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje společnosti. Vzhledem k plánovaným nárůstům výroby a spotřeby alternativních zdrojů energie a biopaliv v dopravě bude poptávka po odbornících v tomto oboru nepochybně narůstat.

→ více
Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Fakulta chemické technologie má bohaté a dlouholeté zkušenosti z vývoje a optimalizace chemických technologií, které studentům předává v rámci studia tohoto oboru. Vedle nezbytného obecného přírodovědného a technického vzdělání (matematika, fyzika, anorganická, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, chemické inženýrství) nabízí bakalářský obor studentům specifické znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu, o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí.

→ více
Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Bakalářský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Obor tvoří jedinečné spojení chemických, analytických, procesních, technologických a ekonomických směrů, což umožňuje absolventům získat komplexní znalosti s širokým uplatněním v praxi. Student získá průřezový přehled přes moderní i tradiční potravinářské výroby, schopnosti posoudit vliv používaných zpracovatelských procesů na nutriční vlastnosti potravinářských výrobků a vyhodnotit problematiku vlivu oborových disciplín na životní prostředí. Důležitou součást výuky tvoří laboratorní cvičení, při kterých absolventi oboru získávají znalosti potřebné pro řízení a kontrolu výroby pomocí speciálních analyticko-kontrolních metod, jsou schopni vyhodnotit kvalitu používaných surovin, meziproduktů i finálních výrobků za použití široké škály chemických, fyzikálně-chemických a mikrobiologických metod. Studenti se ve svých projektech a závěrečných pracích, často prováděných ve spolupráci s průmyslovými podniky, též podílejí na vývoji nových potravin s vysokých zdravotním benefitem zejména pro specifické skupiny obyvatelstva. Jsou též připravování pro zavádění nových perspektivních procesů se sníženou ekologickou zátěží, minimalizace energetické spotřeby a maximální udržení výživové hodnoty. Pro tyto cíle je v oboru připravena potřebná struktura a návaznost předmětů i s možností specializační volby.

→ více
Aktualizováno: 22.11.2017 14:49, Autor: Pedagogické oddělení

A
B
C
1
2
V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01 Litvínov
zobrazit plnou verzi